MEDLEMSSIDA

Tillbaka till huvudsida

Kontaktpersoner

Internt forum

Att bygga

Om kolonin

Kommunalt arbete

Mötesprotokoll

Grönsaken
(tidning PDF)
1 - 2 - 3

Information från styrelsen

- Alla som använt tvättmaskin 1-3 gånger - betala 50:-:
Fler än tre gånger - betala 100:-

- Årsmötet blir 8 mars