OM KOLONIN

Tillbaka till huvudsida

Göteborgs stad
om kolonin

Grindarna hålls öppna maj till september
(8.00-21.00)

.

Från A – Ö i Slottsskogskolonien

Anslagstavla
Koloniens stora anslagstavla finns på ekonomibyggnaden utanför toaletterna. Där anslås bl.a. information från styrelse och gruppledare till med medlemmarna, men även information medlemmar emellan. Små anslagstavlor finns uppsatta på olika ställen inom området.

Altan eller skyddad uteplats
En altan utan tak kan byggas utan bygglov, medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Arbetsplan
Arbetsplanen för varje år antas på årsmötet. Där beskrivs visioner för kolonien, hur skötseln ska gå till och vilka aktiviteter som ska anordnas.

Arbetsgrupper
Varje medlem bör i början av säsongen ansluta sig till någon arbetsgrupp, för att skötseln av kolonien ska ske så smidigt som möjligt. Arbetsgruppernas sammansättning kan ändras från ett år till ett annat. Varje arbetsgrupp leds av två eller tre gruppledare utanför styrelsen, som planerar arbetet i gruppen.

Avgift
Alla avgifter fastställs på årsmötet. Betalningen för arrendet och el-strömmen kan delas upp på två gånger, en inbetalning senast den 31 mars och en senast den 31 juli. Förseningsavgiften är 100 kr per avgift och månad.

Avlopp
Endast diskbänk och tvättställ får anslutas till avloppet.

Bevattning
Vattning med liggande slang är inte tillåtet och vattenspridare får inte användas.

Bilar
Bilar får endast användas inom området för transport av rörelsehindrade och gods. Bilar får parkeras på stora planen för tillfällig på- och avlastning, men inte under längre tid.

Bokcafé
På bokcaféet, som är öppet en gång i veckan, kan du fika, läsa trädgårdsböcker och –tidningar och prata trädgårdsfrågor. Se anslagstavlan om öppettider.

Bygglov
Bygglov ges av Stadsbyggnadskontoret vid kommunen efter godkännande av koloniens styrelse och av kommunens fastighetskontor. Medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Byggnadsvård
Slottsskogskolonien är det enda koloniområde som ingår i ”Program för kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg”.
Stugornas utseende med spröjsade fönster, små utbyggnader, stående panel och gamla byggnadsdetaljer ska bevaras. Om regler och bestämmelser, medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Container
Under våren och hösten finns container för brännbart avfall uppställda på stora planen.

Cykelåkning
Det är förbjudet att cykla inom området.

Dansbana
Dansbanan har en scen där dans, underhållning och konserter sker under säsongen.

El
Elström finns normalt tillgänglig i stugorna under april till november, enligt den arbetsplan som antas på årsmötet. Till varje stuga finns en huvudsäkring på 16 ampere. Elströmmen betalas gemensamt av dem som är anslutna.

Expedition
Expedition finns i huvudbyggnaden. Där kan du träffa någon från styrelsen lördagar kl 14.00-15.00 under april t.o.m. augusti. Telefon till expeditionen är 031-12 11 72. Om du behöver kontakta någon ur styrelsen vid andra tider så finns namn och telefonnummer på anslagstavlan.

FGK
Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar är huvudförening för koloniträdgårdar och odlingslotter i Göteborg. FGK förhandlar med kommunen om arrendetid, arrendekostnad, hus- och lottstorlek med kommunen som äger kolonimarken.

Friggebod eller växthus
Om du vill bygga en friggebod eller ett växthus måste du först få ett godkännande av dina grannar. Medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Fyndbod
Om du har tröttnat på saker som är fullt användbara, ställ in dem i fyndboden istället för att slänga dem. De kan vara ett fynd för en annan kolonist!
Tänk på att fyndboden endast är till för hela saker och inte skräp. Elektriska apparater ska vara i gott skick och fungera.

Ställ inte kylskåp, frysar eller spisar i fyndboden. Inte heller skrymmande saker som soffor, sängar och garderober. Sätt upp en lapp på anslagstavlan istället.

Färg på huset
Tänk på att om du vill ändra färg på huset ska det godkännas av styrelsen innan du har köpt färgen. Medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Fönster
Byte av fönster kräver bygglov, medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Gemensamma aktiviteter
Årsmöte februari/mars
Påskbrasa påskafton
Midsommarfirande midsommarafton
Vårmöte juni
Höstmöte september
Skördedagen augusti/sept
Nymedlemsmöte vår eller höst

Grannsamverkan
Meddela gärna din granne om du inte kommer att vara i din stuga på ett tag och hjälp varandra med vattning o. dyl. Var vaksam om obehöriga vistas hos din granne och om du märker av skadegörelse.

Grill
Det krävs tillstånd från styrelsen och från dina närmaste grannar för att få uppföra stationära murade grillar.

Grindar
Grindarna vid Argostugan, Ekedalsgatan och Slottsskogsgatan ska vara öppna fr.o.m. maj t.o.m. september mellan 8.00 och 21.00. Se gärna till att de hålls stängda på övriga tider.

De små grindarna mellan lott 96 och 97 samt 7 och 8 ska alltid hållas stängda p.g.a. olycksrisken.

Gruppledare
Varje arbetsgrupp leds av två eller tre gruppledare som planerar arbetet i grupperna.

Grus och singel
Grus till gångar och till lotternas inre gångar och uteplatser beställs en gång om året. Kolonister kan köpa singel som betalas på expeditionen.

Grusgång
Grusgången utanför lotten ska skötas av koloniägaren och hållas fri från ogräs.

Husdjur
Husdjur får inte förorena i området och hundar ska hållas i koppel. Uppfödning av hundar, fjäderfän eller andra djur är förbjudet.

Ingenmansland
Mellan vissa kolonilotter finns en tomtremsa, ett ingenmansland, som skiljer lotterna åt. Denna ska vara 50 cm bred och ska skötas av intilliggande grannar. Om man vill plantera eller sätta upp ett staket intill den, ska det ske i samråd med grannen.
Dokumentera, gärna med foto, och lämna in till styrelsen.

Kiosk
Kiosken sköts av kolonimedlemmar och hålls öppen om intresse finns.

Kolonimöten
Slottsskogskolonien håller två medlemsmöten per säsong, ett på våren i juni och ett på hösten i september.

Kompost
Kolonien ser gärna att kolonisterna komposterar själva så mycket som möjligt. Sluten kompost ska användas för köksavfall och öppen för trädgårdsavfall.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Vår koloni är det enda koloniområde i Göteborg som ingår i ”Program för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Vi finns också med i Länsstyrelsens ”Områden av riksintresse”. Detta gör vår koloni unik och vi i föreningen har ett ansvar att tillsammans bevara och vårda vårt unika koloniområde.

Kurser
Ibland kan kurser anordnas i t.ex. trädgårdsskötsel, fönsterrenovering eller tillverknings av örtsalvor. Kurser kan hållas av inbjudna gäster eller av kolonister i området. Om du är medlem och har en kursidé eller själv vill hålla en kurs, kontakta den kursansvarige i styrelsen.

Kommunalt arbete
Våra gemensamma områden och utrymmen måste underhållas och repareras. Eftersom Slottsskogskolonien är en förening, gör medlemmarna det tillsammans. Arbetet kan utföras på två sätt.

Det ena sättet är att anmäla sig och t.ex. kantskära gemensamma gräsmattor, utföra ogräsrensning eller reparera byggnader tillsammans med andra kolonister på de gemensamma arbetsdagarna.

Det andra sättet är att ta ansvar för en fast uppgift, t.ex. gräsklippning, ansvar för soprum, ansvar för en nöjesaktivitet eller målning av gemensamma utrymmen. Det kommunala arbetet är indelat i arbetsgrupper, se arbetsgrupper.

Lekplats
Lekplats med sandlåda finns på stora planen.

Midsommarfirande
På midsommarafton reser kolonisterna tillsammans en midsommarstång på dansbanan och senare blir det dans och servering. Det behövs många händer som kan hjälpa till, så anmäl dig gärna till ansvariga för nöjen.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall kan lämnas på Shell-mackarna på Jaegerdorffsplatsen och Bangatan.

Nymedlemsmöte
Alla nya medlemmar inbjuds till ett möte som ligger på våren eller på hösten, beroende på antalet nya ägare. Även ”gamla” medlemmar är välkomna.

Parabolantenn
Det krävs tillstånd av föreningens styrelse för att få sätta upp en parabolantenn.

Parkeringsplats
Föreningens p-platser finns utanför grindarna vid Argos sportstuga. De är elva till antalet och kan hyras mot en avgift på 15 procent av årsavgiften.
Parkeringsplatsen är personlig och när man säljer sitt hus eller säger upp p-platsen, tillfaller den styrelsen som förmedlar den till den kolonist som står först på kölistan. Lista finns på expeditionen.

Partytält
Partytält får endast sättas upp tillfälligt under en kortare period.

Påskbrasa
Påskbrasa tänds på påskafton och alla kolonister är välkomna att bidra med kvistar, grenar och annat brännbart. Om du inte kan närvara själv, bunta ditt brännbara material innanför din egen grind.

Prata med någon som kan hjälpa dig att få bort det till brasan på påskaftons morgon. Det är inte tillåtet att lägga ris på planen tidigare än påskafton. Servering.

Redskapsbod
I redskapsboden finns verktyg av olika slag. Nyckel finns att låna för medlemmar under expeditionstiderna på lördagarna. Skriv upp vad du lånat och stryk dig när du lämnar tillbaka verktygen.

Förråd/ryggsäck
Ryggsäck kallas den lilla förrådsutbyggnad som finns på de flesta av områdets stugor. Medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Samlingslokal
Samlingslokalen är en träffpunkt för kolonisterna där café och andra aktiviteter anordnas. Under maj t.o.m. september kan du hyra lokalen mot en avgift på 10% av årsavgiften. Om du ordnar barnkalas kostar det 100 kr. Tänk på att koloniaktiviteter alltid har företräde.

Sand
Det är tillåtet för kolonister att ta sand från lekplatsen från och med koloniens öppnande tills ny sand kommer. Betala till expeditionen. Se anslagstavlan om exakt tid.

Sjukdom
Meddela styrelsen om du blir sjuk och inte kan ta hand om kolonien.

Skadegörelse – inbrott
Den drabbade kolonisten ska alltid själv göra polisanmälan och meddela styrelsen. Var vaksam om obehöriga vistas hos din granne eller om du upptäcker skadegörelse.

Skottkärror
Skottkärror finns för utlåning i skottkärreförrådet. De ska ställas tillbaka direkt efter användandet.

Skördedagen
Skördedagen infaller i slutet av augusti eller i början av september. Då blir det loppmarknad, bokförsäljning, växtmarknad och servering. Alla kolonister kan bidra med böcker och saker till loppis.
Det behövs många som hjälper till under dagen, så anmäl dig gärna till ansvariga för nöjen.

Solskydd
Solskydd får vara cirka 2 kvadratmeter. Solskydd får inte sitta fast som t.ex. ett plasttak. En markisväv med öljetter är tillåten att använda, liksom ett parasoll.

Soprum
I soprummet finns soptunnor som är avsedda endast för köksavfall och tidningar.

Sopsortering
Kolonien uppmuntrar kolonisterna att sopsortera. Återvinningsstation för annat än hushållssopor finns på flera ställen i närheten utanför koloniområdet.

Spaljéer
Om spaljén du funderar på att sätta upp ligger nära gränsen till grannen, måste du ha grannens medgivande och även tillstånd från styrelsen.

Staket och plank
Staketet mot gångarna får vara max 90 cm högt med 10 cm mellan marken och staketet. Det ska vara ett spjälstaket av trä eller nätstaket av nät, plast eller lättmetall. Färgen ska vara röd, grön eller vit och ska smälta in i områdets karaktär.

Mellan lotterna får ett staket vara max 60 cm högt, medan plank får vara 1,1 meter högt. Prata med dina grannar om du sätter upp staket i mellan lotterna, så att ni är överens om var gränsen går. Ta gärna ett foto och lämna in en ansökan om tillstånd till styrelsen, som både du och din granne har godkänt och undertecknat.

De kolonister som bor i kanterna av koloniområdet ska hålla ytterstaketet tillgängligt för underhållsarbeten.

Styrelse
Vid årsmötet väljs en styrelse och gruppledare som tillsammans ansvarar för planeringen av koloniens skötsel.

Stående panel
Lotternas stugor, förrådsbyggnader och lekstugor ska ha stående panel. Ett sådant utseende är utmärkande för västkustens gamla stugbebyggelse som kolonien vill bevara.

Syn
En gång på sommaren går styrelsen syn. De tittar bl.a. på om områdena utanför kolonilotterna och de gemensamma grusgångarna är ogräsfria.
Om trädgrenar hänger ut så att förbipassage försvåras påpekas detta också.

Synen genomförs eftersom kolonien är öppen för allmänheten under sommaren och vi har en skyldighet att se till att den är välhållen.

Toaletter
Toalett och duschrum finns i huvudbyggnaden och är tillgängliga enligt den arbetsplan som beslutas vid årsmötet. Dörrarna ska vara låsta för utomstående.

Toalettstädning
Varje kolonist städar toaletterna, både på herr- och damsidan, under en vecka vart fjärde år. Detta sker enligt ett schema som skickas ut till medlemmarna i god tid före säsongens början.

Träd och buskar
Träd och buskar ska beskäras och hållas under fem meters höjd. Tänk på grannar och förbipasserande. Om du av någon anledning vill fälla ett friskt träd måste du ha tillstånd från styrelsen.

TV-antenn
Utvändiga TV-antenner är tillåtna om de monteras under takåshöjd. Om paraboler, se parabolantenn.

Tvättstuga
I huvudbyggnaden finns en tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare. Där finns också en bokningslista för tvättider. Om du använder maskinen, betala då 50:- (per sommar) till föreningen.

Uthyrning av kolonistugan
Kolonistugan får inte hyras ut eller användas som fast bostad.

Vatten
Vatten finns tillgängligt under april t.o.m. oktober enligt arbetsplanen. Det är viktigt att varje kolonist öppnar kranarna när vattnet stängts av för att tömma ledningarna. Se dessutom över att de egna vattenkranarna är avstängda före den första april varje år.

En separat avstängningskran måste finnas på varje kolonilott för det ingående vattnet. Varje kolonist är ansvarig för vattnet på sin egen tomt och ansvarar själv för att avstängningskranar kan nås vid läckor o. dyl.
I gångarna utanför tomten, ligger ansvaret hos styrelsen.

Veranda
Kolonistugan får byggas ihop med en inglasad veranda, se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Vildkatter / kattskjutning
Det är förbjudet att lägga ut mat till katter i området. Tänk på att katterna svälter ihjäl och lider svårt när kolonien stängs och maten tar slut.
Miljöförvaltningens godkända kattskjutare kommer till kolonien i november när kolonin har stängt. Cirka 20 katter skjuts varje vinter och kostnaden för detta betalas av vår förening. Kontakta gärna styrelsen om du vet var katterna finns.

Växthus eller friggebod
Om du vill uppföra ett växthus eller friggebod måste du först få ett godkännande av de grannar som kan påverkas av placeringen. Medlemmar se ”Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.

Årsmöte
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år. Då väljs bl.a. den nya styrelsen och gruppledarna för arbetsgrupperna. På årsmötet har varje medlem en röst.

Överlåtelse
Den som just har köpt en koloni har rätt att få upplysningar om arrendeavtalets bestämmelser, bl.a. om maximalt tillåten byggnadsyta på stuga, förråd och liknande.

Om man har köpt en kolonilott med en stuga som överskrider de mått som är tillåtna, finns det särskilda regler. Köparen ska då underteckna en förbindelse att inom två år efter köpet ha anpassat byggnaden till bestämmelserna. Den nya kolonisten har även möjlighet att ansöka om dispens.

Källor i broschyren: Arrendeavtalet, Göteborgs Stadsbyggnadskontors broschyr om koloniområden, brev, beslutsunderlag och mötesprotokoll.