OM ATT BYGGA

Tillbaka till huvudsida

Göteborgs stad
om kolonin

.

Godkännande, tillstånd och bygglov

Godkännande av grannar
Du måste alltid tillfråga Dina grannar som ska godkänna de förändringar som Du vill göra.

Tillstånd av styrelsen
Alla arbeten med byggnader och andra förändringar på lotten kräver alltid tillstånd från Slottsskogskoloniens styrelse. Alla ansökningar om förändringar skall gå genom den.

Bygglov av kommunen
Om ett ärende kräver bygglov ska ansökan först godkännas både av koloniens styrelse och av kommunens fastighetskontor.
Styrelsen anger på ansökan om de tillstyrker eller avstyrker det som kolonisten vill göra.

Därefter skickas den vidare till kommunen fastighetskontor som också ska godkänna den. Både koloniens styrelse och fastighetskontoret avgör om ritningarna stämmer ihop med de överenskommelser som står i arrendeavtalet.

Det är Stadsbyggnadskontoret vid kommunen som slutligen avgör om kolonisten får bygglov eller inte. De bedömer om storleken, färgen och materialet på det som ska byggas passar in i området. Ibland åker de ut och tittar i koloniområdet för att bilda sig en uppfattning.
Ett bygglov gäller i fem år, men du måste ha påbörjat bygget inom två år.

Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad, ska du ha rivningslov om det du vill riva en gång krävde bygglov.

Hur ska en ansökan se ut?
Det är viktigt att din ansökan är så noggrann som möjligt. Gör en ritning där utseendet på panelen, taket, verandan och annat som ger huset karaktär finns med.

Ju tydligare du beskriver det du vill göra, desto lättare är det att få ett snabbt och korrekt svar. Rita i skala 1:100 och sätt ut alla viktiga mått. Ange också vad du vill använda för material och färg.

Blanketten för tillstånd och bygglov sitter längst bak i den här broschyren. Glöm inte att prata med dina grannar om vad de tycker om dina planer. När de har skrivit under din ansökan kan du lämna den till styrelsen.